sundsvall.jpg

účel:silniční most
nosná konstrukce:spojitý ocelový nosník s komorovým průřezem, spražený železobetonový průřez
max. rozpětí pole:205 m
délka mostu:1 280 m
hmotnost OK:35 000 t
investor:Hessen Mobil
uvedení do provozu:2016


účel:železniční most na trati Wunstorf - Bremerhaven
nosná konstrukce:ocelový plnostěnný trám proměnné výšky s dolní ortotropní mostovkou
délka mostu:377 m
max. rozpětí pole:80 m
hmotnost:4 300 t
investor:DB Netz AG
uvedení do provozu:2015


účel:silniční most
nosná konstrukce:spojitý ocelový nosník s komorovým průřezem
délka mostu:1 420 m
max. rozpětí pole:170 m
hmotnost:23 000 t
investor:Trafikverket
uvedení do provozu:2014

Složité vedení jednotlivých jízdních pruhů v oblasti u opěr, proměnná šířka mostu a rozčlenění komory podélnými nosníky vytvořilo poměrně složitou skladbu korýtkových výztuh na mostovce.

Naše společnost se podílela na projektu montáže mostu a návrhu montážních pomůcek.


účel:silniční most
nosná konstrukce:ocelový trám vyztužený obloukem s dolní komorovou mostovkou
rozpětí:285 m
hmotnost:6 040 t
investor:město Nijmegen
uvedení do provozu:2013

Komplikovaná základní geometrie a nadvýšení vytvořilo mnoho ploch, které nebylo možné jednoduše rozvinout. Plechy z nich odvozené musely být v programu Siemens NX zpracovány speciální funkcí pro rozvinutí těles zakřivených v obou směrech.