13_tyn.jpg

nosná konstrukce:ocelový příhradový oblouk v hlavním poli, ocelová příhrada ve vedlejších polích s dolní ocelo-betonovou mostovkou
délka NK:92 m
investor:město Ostrava
uvedení do provozu:2002


nosná konstrukce:ocelové příhradové konstrukce (prostá pole) s dolní ocelo-betonovou mostovkou
délka NK:2 × 60 m
investor:město Týn nad Vltavou
uvedení do provozu:1998