06_krasikov.jpg

nosná konstrukce:tuhý trám vyztužený obloukem
délka NK:63 m
hmotnost OK:580 t
investor:Správa železniční dopravní cesty, s.o.
uvedení do provozu:2010


nosná konstrukce:ocelová příhradová spřažená s železobetonovou deskou mostovky
délka NK:29 m
hmotnost OK:52 t
investor:Správa železniční dopravní cesty, s.o.
uvedení do provozu:2009


nosná konstrukce:spřažený spojitý čtyřtrám (kolejiště) a dvoutrám (nástupiště) s horní mostovkou
délka NK:131 m
hmotnost OK:522 t
investor:České dráhy
uvedení do provozu:2004


nosná konstrukce:ocelový trám vyztužený příhradovinou s dolní ortotropní mostovkou
délka NK:54 m
hmotnost OK:180 t
investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
uvedení do provozu:2004