03_kochanky.jpg

nosná konstrukce:ocelový trám ve středním poli vyztužený obloukem s dolní spřaženou mostovkou
délka NK:120 m
hmotnost OK:710 t
investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
uvedení do provozu:2011

Most získal ocenění Stavba Jihomoravského kraje 2014.


nosná konstrukce:ocelový trám vyztužený obloukem s dolní spřaženou mostovkou
délka NK:55 m
hmotnost OK:168 t
investor:Středočeský kraj
uvedení do provozu:2008


nosná konstrukce:spřažený ocelobetonový trám s horní železobetonovou mostovkou
délka NK:583 m
hmotnost OK:187 t
investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
uvedení do provozu:2007


nosná konstrukce:spřažený ocelobetonový trám uzavřeného průřezu s horní železobetonovou mostovkou
délka NK:411 m
hmotnost OK:187 t
investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
uvedení do provozu:2006

Most získal ocenění Mostní dílo roku 2008 v ČR.


nosná konstrukce:ocelový trám ve středním poli vyztužený obloukem s dolní spřaženou mostovkou
délka NK:201 m
hmotnost OK:857 t
investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
uvedení do provozu:2001

Most získal ocenění Mostní dílo roku 2001 v ČR.


nosná konstrukce:ocelový trám vyztužený příhradovinou s dolní spřaženou mostovkou
délka NK:111 m
hmotnost OK:187 t
investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
uvedení do provozu:1999

Most získal ocenění Mostní dílo roku 1999 v ČR.