01_veveri.jpg

nosná konstrukce:ocelový plnostěnný oblouk s mezilehlou ortotropní mostovkou
délka NK:101 m
hmotnost OK:160 t
investor:Město Brno
uvedení do provozu:2003

Lávka získala ocenění Stavba Jihomoravského kraje 2003 a ocenění Mostní dílo roku 2003 v ČR.


nosná konstrukce:ocelová spojitá prostorová příhradová konstrukce s mezilehlou mostovkou
délka NK:75+33 m
hmotnost OK:81 t
investor:Unistav, a.s.
uvedení do provozu:1998