d47_9233.jpg

investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
realizace:2005-2007
Prováděné činnosti
 • průběžná konzultace projektu, expertní posouzení statického výpočtu, kontrola výrobní dokumentace
 • kontrola výroby a dílenské přejímky sestav v mostárnách
 • montážní prohlídky ocelových konstrukcí mostů, předání konstrukce pro betonáž železobetonové desky
 • přejímky dilatačních závěrů, ložisek, přejímky nátěrů ocelové konstrukce mostu včetně zábradlí
 • účast na prvních hlavních prohlídkách a přejímacích řízeních mostu


investor:Středočeský kraj
realizace:2003
Prováděné činnosti
 • technický dozor v průběhu výstavby, organizace a vedení kontrolních dnů
 • přejímka nátěrů ocelových konstrukcí mostu, přejímka betonářské výztuže
 • kontrola jakosti díla
 • přejímacích řízení dokončené stavby, první hlavní prohlídky a kolaudace stavby


investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
realizace:2002
Prováděné činnosti
 • dílenská přejímka dle ČSN 73 2603 a TKP, vč. přípravy dílenské přejímky
 • montážní prohlídka dle ČSN 73 2603 a TKP, vč. přípravy prohlídky
 • první hlavní prohlídka před přejímacím řízením
 • zajištění přejímacích řízení
 • dle vyžádání zadavatele účast na stavbě a kontrolních dnech stavby
 • konzultace detailů technického řešení OK s projektantem RDS
 • konzultace dle potřeb zadavatele